Szolnok Város Ösztöndíja

„SZOLNOK VÁROS ÖSZTÖNDÍJA” PÁLYÁZAT

Pályázati felhívás

 

A Debreceni Egyetem Szolnok Megyei Jogú Város támogatásával „Szolnok Város Ösztöndíja” címmel pályázatot hirdet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyében állandó lakóhellyel rendelkező, a 2023/2024-es tanévben a Debreceni Egyetem szolnoki képzési helyén felsőoktatási képzésben résztvevő azon hallgatók képzésének - alább meghatározott összegben történő - támogatása céljából, akik tanulmányaikat az adott szakon annak képzési és kimeneti követelményében meghatározott képzési időt legfeljebb két félévvel túllépve teljesítik, és az alábbi feltételeknek megfelelnek:

A) Támogatotti kör: a 2023/2024-es tanévben nappali munkarendű alap, mester képzésre felvételt nyert hallgatók.

A támogatás időtartama: 2x5 hónap a 2023/2024-es tanév I. és II. féléve.

A támogatás: a 2023/2024-es tanév I. félévében 40.000 Ft/hó, mely a 2023/2024-es tanév II. félévében abban az esetben folyósítható, ha a hallgató egészségtudományi képzési területen a 3-as, míg gazdaságtudományi képzési területen a 3.5-es tanulmányi átlagot eléri;

B) Támogatotti kör: a 2023/2024-es tanévben nappali munkarendű felsőoktatási szakképzésre felvételt nyert hallgatók.

A támogatás időtartama: 2x5 hónap a 2023/2024-es tanév I. és II. féléve.

A támogatás: a 2023/2024-es tanév I. félévében 20.000 Ft/hó, mely a 2023/2024-es tanév II. félévében abban az esetben folyósítható, ha a hallgató eléri a 3.5-es tanulmányi átlagot;

C) Támogatotti kör: a 2023/2024-es tanévben aktív jogviszonyú, nappali munkarendű alap, mester vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő, A) és B) pontban meghatározott támogatotti körbe nem tartozó hallgatók.

A támogatás időtartama: 2x5 hónap a 2023/2024-es tanév I. és II. féléve.

A támogatás: a 2023/2024-es tanév I. és II. félévében 20.000 Ft/hó.

 

Amennyiben az ösztöndíjat elnyert hallgató jogviszonya szünetel (passzív félévet vesz igénybe) vagy megszűnik, az ösztöndíjra való jogosultsága is megszűnik.

Több szakon aktív hallgatói jogviszonyú hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.

 

Kérjük a pályázókat, hogy a Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszerben megtalálható személyi adataikat ellenőrizzék, szükség esetén azokat javíttassák az illetékes kari tanulmányi osztállyal vagy az annak feladatait ellátó más egyetemi szervezettel.

Bármely ösztöndíj utalásának technikai feltétele, hogy a Neptun-rendszerben a hallgató bankszámlaszáma, magyarországi adóazonosító jele és állandó lakcíme (helyesen) fel legyen tüntetve.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell

  • a kitöltött pályázati űrlapot,
  • elsőéves pályázó esetén a középiskolai tanulmányi eredmények igazolására az egyetemi felvételi eljárás során benyújtott dokumentumok másolatát,
  • elsőéves pályázó esetén egyéb középiskolai szakmai tevékenység igazolását,
  • felsőbb éves pályázó esetén egyéb szakmai, tudományos tevékenység igazolását,
  • nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát.

 

A pályázati kiírás és a pályázati űrlap elérhető a kollegiumok.unideb.hu honlapon a Kollégiumi felvételi és szociális ügyek > Egyéb ösztöndíj lehetőségek menüpontban. Az űrlapot kinyomtatás, kitöltés és aláírás után a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani.

A pályázatot postai úton vagy személyesen lehet benyújtani.

A borítékra kérjük ráírni: Szolnok Város Ösztöndíja

Postázási cím, vagy személyesen történő benyújtás esetén a pályázat leadási helye:

Debreceni Egyetem Szolnok Campus Oktatásszervezési Iroda

5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

 

A pályázat beérkezési határideje: 2023. november 30. (csütörtök) 15 óra

 

A határidő után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra!

 

A pályázat eredményéről a pályázók 2023. december 15-ig értesítést kapnak.

 

Űrlap letöltése ide kattintva.

 

 

                                                                                   Dr. Szilvássy Zoltán s.k.

                                                                                    egyetemi tanár,  rektor