Elsőéves hallgatóknak

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÓTELJÁRÁS

2023/2024. tanév 2. félév

Az Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (KFSZB) 2024. január 25-i ülésén meghirdette a rendszeres szociális ösztöndíjnak a 2023/2024-es tanév 2. félévére szóló póteljárását.

A szociális ösztöndíj kérelmeket kizárólag az interneten keresztül lehet kitölteni. Az igénylés során nem kell eljárási díjat fizetni. A kérőlapok elérhetőek oldalunk Kollégiumi felvételi és szociális ügyek menüpontjának Online jelentkezés alpontjából. 

Az interneten kitöltött igénylőlap kinyomtatott és aláírt példányát a szükséges igazolásokkal együtt, személyesen vagy meghatalmazott (meghatalmazás) útján kell LEADNIA a bizottsághoz 2024. február 12. és 16. között a „Hirdetményben” és a „Kitöltési útmutatóban” is feltüntetetett, kérvényszedési helyeken. Postán, faxon vagy e-mailben beküldött űrlapot és igazolást nem áll módunkban elfogadni. Az eljárásért nem kell eljárási díjat fizetni.
A pályázatok benyújtási határideje 2024. február 16. (péntek)

 Ki igényelheti?

  • aki a 2023/2024-es tanév 2. félévében állami ösztöndíjas/finanszírozott/támogatott nappali tagozatos hallgató (a doktoranduszokat is beleértve), és nem nyújtott be kérelmet a júniusi és az augusztusi eljárás során, vagy aki nyújtott be rendszeres szociális ösztöndíjra vonatkozó pályázatot a 2023/2024. tanévre, de olyan változás állt be a szociális helyzetében, aminek következtében a korábbi pályázatához képest új vagy magasabb kiemelt ösztöndíj-kategóriába sorolható be; és
  • aki aktív hallgatóként beregisztrált a 2. félévre;

1. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 20%-a (havi 33.500 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult – eléri a szabályzat 6. számú mellékletében meghatározott szociális pontrendszer alapján, intézményi szinten megállapított ponthatárt – és

a)   fogyatékossággal élő vagy egészségügyi állapota miatt rászorult, vagy

b) halmozottan hátrányos helyzetű (a jegyző védelembe vette, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította és kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen), vagy akit tartós nevelésbe vettek,

c)  családfenntartó (saját gyermeke van), vagy

d)  nagycsaládos (legalább két eltartott testvére van), vagy

e)  árva.

2. A rendszeres szociális ösztöndíj havi összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az éves hallgatói normatíva 10%-a (havi 17.000 Ft), amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult – eléri a szabályzat 6. számú mellékletében meghatározott szociális pontrendszer alapján, intézményi szinten megállapított ponthatárt – és

a) hátrányos helyzetű (a jegyző védelembe vette, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította), vagy gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy

b) félárva.

Ki nem adhat be igénylést?

  • aki júniusban, illetve augusztusban már beadta a kérelmét, és kérelme alapján a 2023/2024-es tanév 1. félévében rendszeres szociális ösztöndíjban részesült, kivéve a fent említett eseteket,
  • aki júniusban, illetve augusztusban már beadta a kérelmét, de szociális pontszáma alapján nem részesült a támogatásban; kivéve a fent említett eseteket,
  • aki júniusban, illetve augusztusban már beadta a kérelmét, a 2023/2024-es tanév 1. félévében alapképzésen oklevelet szerzett, és a 2023/2024-es tanév 2. félévében mesterképzésen kezdi meg a tanulmányait, mivel ebben az esetben a korábban beadott kérelme érvényes, kivéve a fent említett eseteket.

A kérelmek benyújtási határideje:

2024. február 16. (péntek)

 

A HATÁRIDŐN TÚL BENYÚJTANI KÍVÁNT KÉRVÉNYEKET ÉRDEMI BÍRÁLAT NÉLKÜL ELUTASÍTJUK!

 

Figyelem! Aki igénylőlapján megjelöli, hogy a szociális ösztöndíj valamely kiemelt kategóriájába tartozik (árva, félárva, nagycsaládos, családfenntartó, fogyatékkal élő, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű), annak is be kell nyújtania minden, a kitöltési útmutatóban szereplő és rá vonatkozó igazolást (pl. családszerkezeti és jövedelemigazolások), mivel minden kérelmező csak az elért pontszáma alapján kaphat rendszeres szociális ösztöndíjat! A Hunyadi János (miniszteri) ösztöndíjas, határon túli magyar hallgatók a jogszabályban meghatározott összegnél magasabb rendszeres szociális ösztöndíjat úgy nyerhetnek el, ha kérelmet nyújtanak be és elérik az intézményi szinten megállapított ponthatárt. A fogyatékossággal élő hallgatóknak is be kell nyújtaniuk a kérelmet, nem elegendő a fogyatékosügyi koordinátornál történő regisztráció!

 

A kérvény csak eredeti ALÁÍRÁSSAL érvényes! Utólagosan és határidőn túl csatolt igazolások elfogadására nincs mód. A hiányzó dokumentumokat kizárólag másodfokon, méltányossági kérelem kíséretében tudja figyelembe venni a bizottság. Az e-mailben vagy postán küldött kérvényeket és igazolásokat nem fogadjuk el, azokért nem vállalunk felelősséget! A határozatok közzétételéről külön értesítést küldünk minden pályázó részére. Az igénylőlap csak a legfontosabb kitöltési tudnivalókat, illetve a leglényegesebb információkat tartalmazza.

A „Kitöltési útmutató” megtekinthető a kollegiumok.unideb.hu oldalon. Az egyetemi Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat, és benne az eljárás teljes leírása megtalálható a Debreceni Egyetem honlapján: https://www.unideb.hu >Az Egyetemről > Szabályzatok menüpont.

 

Az eljárásról bővebb információ: Hirdetmény

 


További híreink

Mindazon hallgató, aki év közben kíván kollégiumi férőhelyet igényelni,
Várólistára történő jelentkezés útján teheti meg.

Bursa Hungarica - Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj