Egyszeri szociális ösztöndíj-gyermekgondozás

Rendkívüli egyszeri szociális ösztöndíj
gyermekgondozást végző hallgatók részére

A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata és a Debreceni Egyetem vezetése, átérezve a kisgyermekes családok jelenlegi gazdasági helyzetben nehezebbé váló életkörülményeit, a félév elején rendkívüli egyszeri szociális ösztöndíjjal nyújt anyagi segítséget a gyermekgondozást végző hallgatók számára, illeszkedve a Debreceni Egyetem családbarát programjához. Az egyszeri ösztöndíjat azon hallgatók vehetik igénybe, akik gyermekvállalás mellett folytatnak tanulmányokat.

A rendkívüli egyszeri szociális ösztöndíjra azok a hallgatók jogosultak, akik

- nappali vagy levelező tagozaton, állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában, felsőoktatási szakképzésben, osztatlan képzésben, alapképzésben, mesterképzésben, doktori képzésben, szakirányú továbbképzésben bármely szakon tanulmányokat folytatnak a Debreceni Egyetemen,

- a 2023/2024-es tanév első félévében aktív jogviszonnyal rendelkeznek,

- a 2023/2024-es tanév első félévében gyermekgondozásra vonatkozó ellátásban (GYES/ ikergyermekek után járó GYES / GYED / ikergyermekek után járó GYED / GYET / CSED) részesülnek.

A pályázatnak tartalmaznia kell

  • a kitöltött pályázati űrlapot,
  • a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolatát,
  • a GYES / ikergyermekek után járó GYES / GYED / ikergyermekek után járó GYED / GYET / CSED ellátás megállapításáról, folyósításáról szóló, a Magyar Államkincstár által kiállított határozat, igazolás másolatát (több gyermek esetén minden gyermek után).

A hallgatói jogviszony igazolását mellékelni nem szükséges, mivel az aktív jogviszony ellenőrzése a Neptun Tanulmányi Rendszer adatai alapján történik.

A pályázati kiírás és a pályázati űrlap elérhető a kollegiumok.unideb.hu honlapon a Kollégiumi felvételi és szociális ügyek > Egyéb ösztöndíj lehetőségek menüpontban.

Az űrlapot kinyomtatás, kitöltés és aláírás után a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2023. október 16. (hétfő) 14:00 óra

A pályázat benyújtása az alábbi módokon lehetséges:

a) postai úton elküldeni az alábbi címre: DE Hallgatói Önkormányzat, 4012 Debrecen, Postafiók 77.

A borítékra írják rá: „DEHÖK Rendkívüli egyszeri szociális ösztöndíj”

b) személyesen leadni a pályázatot a DE Hallgatói Önkormányzat irodájába.

Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kossuth Lajos II. Kollégium 2A06. iroda

c) emailen elküldeni szkennelve a dehoktitkarsag@unideb.hu címre.

A pályázatot benyújtó hallgatókat tájékoztatjuk, hogy a kérelmen és az ahhoz mellékelt dokumentumokon szereplő személyes adatokat a hatályos jogszabályok alapján és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679-es rendelete értelmében kezeljük.

Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt űrlapot a szükséges igazolásokkal együtt határidőn belül szíveskedjenek benyújtani. A határidőig benyújtott pályázatok alapján az odaítélt ösztöndíj folyósítása a november elején esedékes ösztöndíjutalással megtörténik.

Az aláírás nélkül és a határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

DE Hallgatói Önkormányzat

A pályázati felhívás letöltése (.pdf).