Művészeti Ösztöndíj

FELHÍVÁS

A Debreceni Egyetem rektora pályázatot hirdet

 

a Debreceni Egyetem alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, szakirányú továbbképzésben, valamint felsőoktatási szakképzésben nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatói részére a 2023/2024-es tanév II. félévében, egy félév időtartamra

 

a Debreceni Egyetem Művészeti Ösztöndíjának elnyerésére.

 

Az ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

  • rendszeresen részt vállalnak a Debreceni Egyetem vagy Debrecen kulturális életében, illetve bármely művészeti ágban (zene, képzőművészet, irodalom, tánc stb.) folytatott művészeti tevékenységük, eredményük kivételes színvonalat mutat, eredményesen vesznek részt hazai és/vagy nemzetközi versenyeken, rendezvényeken,
  • előző félévi tanulmányi eredményük (ösztöndíjindexük) az adott karon a tanulmányi ösztöndíjra jogosító alsó határ felett van,
  • ha a pályázó a Zeneművészeti Kar hallgatója, további tanulmányi követelmény, hogy főtárgya előző félévi érdemjegye jeles legyen.

 

A pályázat elbírálásánál további előnyt jelent:

  • egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység
  • kiemelkedő közéleti tevékenység.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázaton nem vehetnek részt levelező, távoktatási tagozatos és doktorandusz hallgatók, valamint passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók!

Ugyanazzal a tevékenységgel vagy művészeti, vagy sportösztöndíjra lehet pályázni.

Tánc bármely ágazata (versenytánc is) esetén csak művészeti ösztöndíjra lehet pályázni.

 

Az ösztöndíj egy tanulmányi félévre (5 hónapra) nyerhető el. Egy hallgató tanulmányai során legfeljebb három alkalommal részesülhet az ösztöndíjban.

Az ösztöndíj összege: 5.000 - 30.000.- Ft/hó.

Az ösztöndíjat csak olyan pályázó nyerheti el, aki a pályázatában feltüntetett művészeti tevékenységét külön díjazás nélkül gyakorolja.

 

Kérjük a pályázókat, hogy a Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszerben megtalálható személyi adataikat ellenőrizzék, szükség esetén azokat javíttassák az illetékes kari tanulmányi osztállyal vagy az annak feladatait ellátó más egyetemi szervezettel.

Bármely ösztöndíj utalásának technikai feltétele, hogy a Neptun-rendszerben a hallgató bankszámlaszáma, magyarországi adóazonosító jele és állandó lakcíme (helyesen) fel legyen tüntetve.

 

A pályázatokat a Debreceni Egyetem Művészeti és Közművelődési Bizottsága bírálja el.

Az ösztöndíjat elnyert hallgató, amennyiben hallgatói jogviszonyában változás áll be, hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel, illetve az ösztöndíja alapjául szolgáló tevékenységét az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt megszünteti, a változás tényéről és indokairól, valamint a változás megítélése szempontjából releváns valamennyi körülményről 8 napon belül köteles a Művészeti és Közművelődési Bizottság elnökét értesíteni. A bejelentéssel kapcsolatban szükség esetén a bizottság a hallgatót meghallgatja és dönt az ösztöndíj továbbfolyósításáról vagy megvonásáról.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell

  • a kitöltött pályázati űrlapot,
  • olyan személy/szakember ajánlását, aki az adott művészeti, kulturális tevékenység megítélésében kompetenciával bír (nem szükséges ilyen ajánlás csatolása, ha a pályázó hazai vagy nemzetközi kulturális, művészeti versenyen 1., 2., 3. helyezést ért el),
  • az elért eredmények dokumentációját, továbbá minden olyan illusztrációt (pl. grafikák, reprodukciók, fényképek, katalógusok, hangfelvételek), amelyek a bírálók számára elősegíthetik a pályázó művészeti tevékenységének a megítélését.

 

A pályázati kiírás elérhető a www.unideb.hu címen és a kollegiumok.unideb.hu honlapon.

 

Figyelem! A pályázati felhívást a https://kollegiumok.unideb.hu/ honlap „Kollégiumi Felvételi és Szociális Ügyek” menüpontjában az „Egyéb ösztöndíj lehetőségek > Művészeti ösztöndíj” alpontba belépve lehet megtekinteni.

 

A pályázati űrlap a

https://kollegiumok.unideb.hu/muveszeti-osztondij-urlap

linken keresztül érhető el.

 

A bejelentkezés a Neptun felhasználónév és jelszó megadásával történik. Ezt követően ismét meg lehet tekinteni az eljárásra vonatkozó „Hirdetmény”-t, és az „Adatvédelmi tájékoztató” megismerése után, annak elfogadásával kerülhet sor a kérelem kitöltésére.

 

Amennyiben rendelkezik már előre digitálisan megosztott művészeti alkotásokkal, szereplésekkel, azokat publikus url-cím (link) megadásával rendelheti hozzá a pályázatához. Dokumentumok megosztásához ajánlott használni a Google Drive vagy OneDrive-hoz hasonló fájlmegosztási szolgáltatásokat. A jelentkezési lap megfelelő mezőjében, új sorban megadva, több link is csatolható. Kérjük, hogy fokozottan ügyeljen a címek helyes megadására.

 

Az elektronikusan kitöltött űrlapot kinyomtatás és aláírás után a szükséges mellékletekkel együtt kell benyújtani!

 

A pályázatot postai úton vagy személyesen a Debreceni Egyetem Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjába kell benyújtani.

A borítékra kérjük ráírni: Művészeti ösztöndíj

 

Postai úton történő benyújtás esetén a postázási cím:

Debreceni Egyetem Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja

DE Oktatási Központ 202. iroda

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 94. vagy 4002 Debrecen, Postafiók 400.

Tel.: 52/512-700/58129

 

Személyesen történő benyújtás esetén a pályázat leadási helye:

Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja Ügyfélszolgálati Irodák

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig minden nap 9-15 óra között

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kossuth Lajos II. Kollégium alagsor

(Hallgatói Adminisztrációs Központ)

4032 Debrecen, Böszörményi út 140. Veres Péter Kollégium fszt. 16.

4028 Debrecen, Kassai út 26. a Kassai úti gyalogos főbejáratnál lévő épület

4220 Hajdúböszörmény, Désány István utca 1-9.

5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

 

A pályázat beérkezési határideje: 2024. április 12. (péntek) 12 óra

 

A határidő után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra!

 

A pályázat eredményéről a pályázók 2024. május 15-ig értesítést kapnak.

 

 

                                                                                   Dr. Szilvássy Zoltán s.k.

                                                                                    egyetemi tanár,  rektor

 

A >felhívás letöltése (.pdf)< .