Kollégiumi csere

KOLLÉGIUMOK KÖZÖTTI CSERE

A kollégiumok közötti csere akkor lehetséges, ha valamely más kollégiumba és/vagy férőhelyre felvételt nyert hallgatónak is szándékában áll a csere és azt követően a felek el is foglalják azt.

Elnyert kollégiumi férőhely más hallgató részére NEM átruházható (beköltözés nélküli csere, kollégiumi férőhely lemondása), egyágyas férőhelyek cseréjére nincs lehetőség!

felsős kollégiumi, diákotthoni felvételi és rendszeres szociális ösztöndíj eljárás elsőfokú értesítését követően, kollégiumi cserére augusztus 11-ig van lehetőség. Ennek érdekében a szociális referenseket kell keresni, előzetesen egyeztetett időpontban. Elérhetőségük: kollegium.szoctam@unideb.hu. Az ide érkező e-mailben kérjük, hogy tüntessék fel a cserepartnerek Nevét, Neptun-kódját és az elcserélni kívánt kollégiumi férőhelyeket. A továbbiakban ügyfélfogadási időn belüli érkezési időt is jelöljenek meg.

A csere lebonyolítása SZEMÉLYESEN vagy MEGHATALMAZOTT (meghatalmazás) útján lehetséges.

A fent említett időpontot meghaladóan további felsős cserét engedélyezni nem áll módunkban, hiszen megkezdődik a a felsőbbéves hallgatók szobabeosztásának kialakítása.

Az elsős kollégiumi felvételi és rendszeres szociális ösztöndíj eljárás elsőfokú értesítését követően, a fentiekkel megegyező módon, a kollégiumi cserére augusztus 25-ig van lehetőség. Ezen időszakban felsőéves eljárásban felvételt nyert hallgatóval történő cserét engedélyezni nem áll módunkban.

A csere adminisztrálása során MINDKÉT (valamennyi) félnek vagy hivatalos meghatalmazottjának személyesen jelen kell lennie. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a cserét követően az egyik fél nem foglalja el a férőhelyét, a csere érvénytelen!

Szeptember 1-től kezdődően, valamely kollégiumba már felvételt nyert hallgatók másik kollégiumba való átvétele, illetve kollégiumok közötti csere csak az adott kollégiumi tanárok/illetékesek engedélyével lehetséges. Forduljanak hozzájuk bizalommal!