Kollégiumi csere

Kollégiumok közötti csere

A kollégiumok közötti csere akkor lehetséges, ha valamely más kollégiumba és/vagy férőhelyre felvételt nyert hallgatónak is szándékában áll a csere és azt követően a felek el is foglalják azt.

Tekintettel arra, hogy a felsőbbéves hallgatók szobabeosztásának kialakítása megkezdődött, jelen csere csak elsőéves eljárásban felvett hallgatók számára engedélyezett. Felsőbbéves hallgatóval történő cserére nincs lehetőség.

Az elsős kollégiumi felvételi és rendszeres szociális ösztöndíj eljárás elsőfokú értesítését követően, augusztus 25-ig, a szociális referenseket kell keresni, előzetesen egyeztetett időpontban. Elérhetőségük: kollegium.szoctam@unideb.hu. Az ide érkező e-mailben kérjük, hogy tüntessék fel a cserepartnerek Nevét, Neptun-kódját és az elcserélni kívánt kollégiumi férőhelyeket. A továbbiakban ügyfélfogadási időn belüli érkezési időt is jelöljenek meg.

A csere adminisztrálása során MINDKÉT (valamennyi) félnek vagy hivatalos meghatalmazottjának személyesen jelen kell lennie. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a cserét követően az egyik fél nem foglalja el a férőhelyét, a csere érvénytelen!

Szeptember 1-től kezdődően, valamely kollégiumba már felvételt nyert hallgatók másik kollégiumba való átvétele, illetve kollégiumok közötti csere csak az adott kollégiumi tanárok/illetékesek engedélyével lehetséges. Forduljanak hozzájuk bizalommal!