Felsőéves hallgatóknak

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

2023/24. tanév II. félév

A 2023/2024. tanévre és a 2023/2024. tanév 2. félévére benyújtott rendszeres szociális ösztöndíj pályázatokat a Debreceni Egyetem Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottsága 2024. február 27-én ismét elbírálta, illetve elbírálta. A juttatásképes hallgatók által benyújtott érvényes pályázatok alapján a rendszeres szociális ösztöndíj ponthatárát valamennyi pályázat számára 55 pontban állapította meg.

A rendszeres szociális ösztöndíjra vonatkozó pályázatok eredményei határozatok formájában tekinthetőek meg itt, a kollegiumok.unideb.hu oldalon, az Elbírált kérvények (https://kollegiumok.unideb.hu/elbiralt-kervenyek) alpontban, NEPTUN felhasználónév és jelszó páros megadását követően.

Fontos! A határozat a belépés után egy pdf-fájlban található, azt meg kell nyitni. Kérjük, hogy a határozatot figyelmesen olvassák végig. A benyújtott pályázatról, pályázatuk iktatószámával, a Szociális Iroda munkatársaitól kérhetnek bővebb információt.

Az a pályázó, aki a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat megsértése vagy jogszabálysértés; illetve kirívóan méltánytalan elbírálás miatt írásban kifogással kíván élni, jogorvoslati kérelmet nyújthat be. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben dokumentum pótlására kerül sor, vagy a kérelem nem tartalmaz szabályzat- vagy jogszabálysértésre történő hivatkozást, AKKOR a kérelem méltányossági kérelemnek minősül. A kérelmet a Debreceni Egyetem Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjába, Körösparti Péter főigazgató úrhoz címezve kell benyújtani. Kérjük, hogy a pályázata beazonosítása érdekében a kérelmen tüntesse fel a pályázat sorszámát, valamint a Neptun-kódot is. A jogorvoslati és a méltányossági kérelemnek nincs formanyomtatványa, azt szabad fogalmazásban, a kifogásolt eljárási részt vagy a kérelmezendő tárgyat megjelölve kell benyújtani. A másodfokú eljárás költségmentes.

A jogorvoslati vagy méltányossági kérelmet a Debreceni Egyetem Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjába lehet benyújtani, Körösparti Péter főigazgató úrnak címezve.

A kérelmek beérkezési határideje: 2024. március 25. (hétfő)

Postacím: Debreceni Egyetem Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központja, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kossuth Lajos III. Kollégium fszt. 3018.

A borítékra feltétlenül írja rá: RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ JOGORVOSLATI- vagy MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM

Kérjük, hogy a Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszerben megtalálható személyi adatokat ellenőrizze, szükség esetén kérje azok rögzítését vagy pontosítását a Hallgatói Adminisztrációs Központ munkatársaitól.

Bármely ösztöndíj utalásának technikai feltétele, hogy a Neptun-rendszerben a hallgató bankszámlaszáma, magyarországi adóazonosító jele és állandó lakcíme (helyesen) szerepeljen.

A méltányossági kérelmekről várhatóan április elején lesz döntés. A pályázatot benyújtó hallgatókat e-mailben értesítjük.

Pályázatával kapcsolatban részletesebb tájékoztatás az 52/512-920-as telefonszámon, vagy a 22240-es egyetemi melléken, illetve személyesen a Kossuth Lajos III. Kollégium földszinti 3018-as irodájában kapható hétfőtől csütörtökig 9.00 és 15.00, pénteken 9.00 és 13.00 óra között. Kérdéseit neve és Neptun-kódja megadásával e-mailben is felteheti a kollegium.szoctam@unideb.hu e-mail címre.

Debreceni Egyetem Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság

 

További híreink

Mindazon hallgató, aki év közben kíván kollégiumi férőhelyet igényelni, Várólistára történő jelentkezés útján teheti meg.

Bursa Hungarica - Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj