Kitöltési útmutató

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÓTELJÁRÁS

2023/2024. tanév 2. félév

 

A kitöltési útmutató első felében a 2023/2024. tanév 2. félévére szóló póteljárással kapcsolatos lényeges információkat soroljuk el. A második felében található a pályázók szociális helyzetének igazolásához szükséges, a pályázathoz csatolandó igazolások felsorolása.

Érvényes pályázatot nyújthatnak be:

 • akik erre a tanévre szóló rendszeres szociális ösztöndíjra alappályázatot sem a júniusi, sem az augusztusi benyújtáskor nem adtak le,
 • akik a fenti eljárásban ugyan pályáztak, de OLYAN változás állt be a szociális helyzetükben, amelynek a révén valamely, a júniusi vagy augusztusi eljárás során még meg nem állapított új vagy magasabb rendű kiemelt ösztöndíj-kategóriába kerülnek.

Nem lesz érvényes a pályázata annak, aki:

 • erre a tanévre a júniusi vagy az augusztusi benyújtáskor már adott le rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot ÉS időközben sem került új, a júniusi vagy augusztusi eljárás során még meg nem állapított kiemelt ösztöndíj-kategóriába.

Tehát: Mindazoknak, akik a tanév 1. félévre elnyerték a rendszeres szociális ösztöndíjat, nem szükséges (és alapesetben nem is lehet) újra pályázni. Kivéve, ha az időközben bekövetkezett változások miatt besorolhatóvá válnak valamely új vagy magasabb kiemelt ösztöndíj-kategóriába. (Pl., ha a pályázó elérte az 1. féléves, 55 pontban megállapított ponthatárt és 9000 Ft-os havi ösztöndíja volt az 1. félévben, de időközben az önkormányzat gyermekvédelmi kedvezményt állapított meg számára és így 17000 Ft-os ösztöndíjra lenne jogosult. Vagy pl., ha a gyermekvédelmi kedvezmény, vagyis a hátrányos helyzetű kategória megállapítása és a ponthatár átlépése nyomán eddig 17000 Ft-ot kapott havonta, időközben azonban született egy gyermeke és ezzel a családfenntartó kategóriába került, vagyis 33500 Ft-ra lesz jogosult.) Ilyen esetekben célszerű újra pályázni.

Segítségképpen az alábbi kiemelt ösztöndíj-kategóriák léteznek:

1. havi 33500 Ft-os ösztöndíjat eredményez a ponthatár átlépése és az alábbi kategóriák valamelyikének szabályzat szerinti igazolása:

  1. fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
  2. halmozottan hátrányos helyzetű (a jegyző védelembe vette, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította ÉS kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen), vagy akit tartós nevelésbe vettek,
  3. családfenntartó (saját gyermeke van), vagy
  4. nagycsaládos (legalább két eltartott testvére van), vagy
  5. árva.

2. havi 17000 Ft-os ösztöndíjat eredményez a ponthatár átlépése és az alábbi kategóriák valamelyikének szabályzat szerinti igazolása:

  1. hátrányos helyzetű (a jegyző védelembe vette, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította), vagy
  2. gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
  3. félárva.

A pályázatot ezen honlap „Online jelentkezés” menüpontjába belépve lehet kitölteni. Az űrlap véglegesítését követően a rendszerből letölthető a kérvény pdf-fájlként. A jelentkezési felület többször is kitölthető. Az eljárásban azt a kérelmet veszi figyelembe a bizottság és annak lesz eredménye, ami végül kinyomtatva, aláírva, a szükséges mellékletekkel együtt, határidőn belül benyújtásra kerül, az eljárás hirdetményében is szereplő kérvényszedési pontok valamelyikén.

A kérvényeket és az igazolásokat a pályázónak személyesen vagy meghatalmazott (meghatalmazás) útján kell LEADNIA a bizottsághoz 2024. február 12. és 16. között az alábbi kérvényszedési helyeken. Postán, faxon vagy e-mailben beküldött űrlapot és igazolást nem áll módunkban elfogadni. Az eljárásért nem kell eljárási díjat fizetni.

Kérvényszedési pontok és nyitvatartási idők:

Böszörményi úti campus (Böszörményi út 138.)

Veres Péter Kollégium GTK HÖK iroda

GTK, MÉK

H, K: 10-14 óra;

Sz, Cs: 10-15 óra;

P: 8-12 óra

Klinikai campus

(Móricz Zsigmond krt. 22.)

Markusovszky Lajos III. Kollégium - Hallgatói Központ

ÁOK, ETK, FOK, GYTK

H, K: 10-14 óra;

Sz, Cs: 10-15 óra;

P: 8-12 óra

Nyíregyházi Kollégium

(Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 58-60.)

ETK nyíregyházi képzései

H, K: 10-14 óra;

Sz, Cs: 10-15 óra;

P: 8-12 óra

Központi campus

(Egyetem tér 1.)

Kossuth Lajos III. Kollégium 3026-os többcélú terem

BTK, TTK, ZK, Kossuth Lajos Kollégiumok lakói (összes kar)

H, K: 10-14 óra;

Sz, Cs: 10-15 óra;

P: 8-12 óra

Kassai úti campus

(Kassai út 26.)

ÁJK oktatási épület (volt KTK ép.) aula

ÁJK, IK, Campus Hotel lakói (összes kar)

H, K: 10-14 óra;

Sz, Cs: 10-15 óra;

 P: 8-12 óra

MK campus (Ótemető utca 2-4.) Borsos József Kollégium HÖK Iroda

MK

H-K: 12-15 óra;

Sz, Cs: 10-14 óra;

 P: 8-12 óra

Hajdúböszörményi campus (Hajdúböszörmény, Désány István utca 1-9.)

GYGYK HÖK iroda

GYGYK

H, K: 12-14 óra;

Sz, Cs: 10-14 óra;

P: 8-12 óra

Szolnok Campus (Szolnok, Tiszaligeti sétány. 14.)

226-os HÖK iroda

ETK szolnoki képzései

GTK szolnoki képzései

H, K: 12-14 óra;

Sz, Cs: 10-14 óra;

P: 8-12 óra

 

FIGYELEM! A BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:

2024. FEBRUÁR 16. (PÉNTEK)

 

Az ezt követően beérkezett pályázatokat érdemi vizsgálat nélkül elutasítjuk, azokat csak másodfokon, külön méltányossági kérelem alapján tudjuk figyelembe venni. Szintén bírálat nélkül elutasításra kerül a kérelem, amennyiben a pályázó a megfelelő helyen aláírásával nem hitelesíti!

A szerb vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű, ún. HUNYADI JÁNOS ÖSZTÖNDÍJAS (korábbi MINISZTERI ÖSZTÖNDÍJAS), debreceni székhelyű karon tanulmányait megkezdő hallgatók szociális ösztöndíjra a többi hallgatóval azonos feltételek mellett pályázhatnak, ezért a jelentkezési felületen ki kell tölteniük és minden szükséges igazolással együtt be kell nyújtaniuk valamelyik kérvényszedési ponton a kérelmet február 16-ig.

A fogyatékossággal élő hallgatóknak is minden szükséges igazolással együtt be kell nyújtaniuk a kérelmet, mivel a rendszeres szociális ösztöndíj elnyeréséhez nem elegendő a DEMEK-ben történt regisztráció.

Az érdeklődők az alábbi időpontokban bővebb felvilágosítást kérhetnek az 52/512-920-as számon, vagy az 52/512-900 szám 22240-es mellékén. E-mail címünk: kollegium.szoctam@unideb.hu Ügyfélfogadási idő: Hétfő-Csütörtök 9-15 óra; Péntek 9-13 óra között.

A pályázatokat 2024. március 1-ig elbíráljuk. A határozatokat ezt követően tesszük közzé ezen honlap „Elbírált kérvények” menüpontjában, melyről minden pályázót e-mailben tájékoztatunk.

Nagyon fontos! Kérjük a pályázókat, hogy a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben megtalálható személyi adataikat ellenőrizzék, szükség esetén azokat javíttassák a Hallgatói Adminisztrációs Központ munkatársaival.

Bármely ösztöndíj utalásának technikai feltétele, hogy a Neptun-rendszerben a hallgató bankszámlaszáma, magyarországi adóazonosító jele és állandó lakcíme (helyesen) fel legyen tüntetve.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2024 februárjában ösztöndíjutalásra nem kerül sor, így a márciusi folyósítás alkalmával kerülnek kifizetésre a februárra és márciusra esedékes szociális támogatások egy összegben.

A kérelmet a szociális rászorultság alapján bíráljuk el (eltartók és eltartottak aránya a családban, egy főre eső éves bruttó jövedelem, a lakóhelynek a képzés székhelyétől – Debrecen, Hajdúböszörmény, Nyíregyháza – autóstérképen mért távolsága, a kérelmező vagy családtagjának súlyos betegsége), amelyet – a távolság kivételével – hitelt érdemlő módon igazolni kell. Az igazolások benyújtása önkéntes, de aki nem adja be, annak a jöve­delemre, illetve egyéb hátrányt okozó körülményekre való hivatkozását figyelmen kívül hagyjuk. Nem magyar nyelvű igazolások csatolása esetén fordítást kell mellékelni róluk. (Nem kell hivatalos fordításnak lennie, elfogadható az is, ha azt a pályázó maga végzi el.) Nem Magyarországon élő eltartók, családtagok esetén a pályázó szociális rászorultságának igazolására (pl. eltartó munkanélkülisége, nyugdíja, jövedelme) az alább felsorolt, magyarországi igazolásoknak megfelelő dokumentumokat kell benyújtani.

Ha az egy főre eső éves bruttó jövedelem eléri vagy meghaladja a 2022. évi havi minimálbér (200.000 Ft) 24-szeresét, - ez 4.800.000 Ft  - akkor a jövedelemre nem jár pont! Amennyiben a szülők/eltartók jövedelmét a pályázó nem igazolja megfelelően, akkor a jövedelemre adandó részpontszám nem megállapítható! Viszont, ha a családszerkezetre vonatkozó adatokat az alábbiak szerint igazolja, akkor a családszerkezetre és az állandó lakóhely képzési helytől való távolságára járó pontok, a jövedelemigazolások hiányában is megállapításra kerülnek.

__________________________________________________________________________

A szociális háttér igazolására az alábbi igazolásokat fogadjuk el:

JÖVEDELEM tekintetében, ha AZ ELTARTÓ:

- aktív kereső: a területileg illetékes NAV igazgatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, korábban APEH) jövedelemigazolása a 2022. évi személyi jövedelemről, ennek hiányában a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy a 2022. évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be. Ezeket az igazolásokat eredetiben kérjük benyújtani! (további információ: NAV Jövedelemigazolás kérése)

- mezőgazdasági őstermelő (amennyiben kizárólag az őstermelési tevékenységgel foglalkozik): a NAV igazgatóság igazolása a 2022. évi személyi jövedelemről, ennek hiányában a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy a 2022. évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be. Továbbá a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara igazolványa; vagy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hivatalos hatósági bizonyítványa az őstermelői tevékenységről; valamint az értékesítési betétlap/ellenjegyzett elektronikus kimutatás fénymásolata az őstermelő saját kezű aláírásával hitelesítve az évben keletkezett bevételekről;

- nyugdíj mellett más jövedelemmel nem rendelkező nyugdíjas (öregségi nyugdíjas, rehabilitációs járadékos, rendszeres szociális járadékos, stb.): a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalos igazolása a havi nyugdíj várható összegének éves (2023) megállapításáról; vagy a nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi nyugdíjszelvény, a nyugdíj bankszámlára történő utalásakor a nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi bankszámlakivonat együttes fénymásolata az eltartó saját kezű aláírásával hitelesítve. Mindezek mellett a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy a 2022. évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki (ún. megtagadó határozat), mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be. A nyugdíjas eltartó jövedelemének kiszámításához a nyugdíjösszegről szóló igazolások és a NAV-határozat benyújtása (utóbbi eredetiben!) egyaránt szükséges!

- nyugdíjazása folyamatban van: a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv igazolása a nyugdíj várható összegéről, továbbá a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy a 2022. évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be;

- nyugdíj mellett más (munka-, vállalkozói stb.) jövedelemmel rendelkező nyugdíjas: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalos igazolása a havi nyugdíj várható összegének éves (2023) megállapításáról; vagy a nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi nyugdíjszelvény, a nyugdíj bankszámlára történő utalásakor a nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi bankszámlakivonat együttes fénymásolata az eltartó saját kezű aláírásával hitelesítve; mindezek mellett az aktív keresőtől kért igazolások. A nyugdíjas eltartó jövedelemének kiszámításához a nyugdíjösszegről szóló igazolások és a NAV jövedelemigazolás benyújtása (utóbbi eredetiben!) egyaránt szükséges.

- munkanélküli: ha járadékos: a munkaügyi központ három hónapnál nem régebbi igazolása a 2023. évben folyósított munkanélküli járadék (havi vagy napi) összegére vonatkozóan. Ha nem részesül járadékban: a munkaügyi központ három hónapnál nem régebbi igazolása arról, hogy az eltartó regisztrált munkanélküli a hallgató kollégiumi és vagy ösztöndíjpályázata leadásának időpontjában és onnan nem kap ellátást, továbbá az illetékes járási hivatal/önkormányzat ugyancsak három hónapnál nem régebbi igazolása arról, hogy ugyanezen időpontban részesül-e vagy sem jövedelempótló támogatásban.

- közfoglalkoztatott: a pályázáskor érvényben lévő Közfoglalkoztatási munkaszerződés fénymásolata, melyből egyértelműen kiderül a közfoglalkoztatottság kezdete, -vége illetve a havi bruttó bére és/vagy önkormányzati igazolás a közfoglalkoztatási munkaviszony fennállásáról (pl. 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás)

- huzamosabb ideig táppénzen van: a területileg illetékes NAV igazgatóság jövedelemigazolása a 2022. évi személyi jövedelemről és a kezelőorvos igazolása a keresőképtelenség (várható) időtartamáról;

- gyermekgondozási segélyt, ápolási segélyt kap: a folyósító szerv (államkincstár, önkormányzat) igazolása arról, hogy az említett juttatást a hallgató pályázata benyújtásának időpontjában is folyósítják az eltartó részére (tehát nem arról, hogy valamikor, korábban a jogosultságot megállapították!);

- háztartásbeli: a lakóhely szerint illetékes önkormányzat igazolása, amely egyértelműen tartalmazza az eltartó háztartásbeli státuszát. Ennek hiányában a területileg illetékes NAV igazgatóság eredeti határozata arról, hogy a 2022. évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be; továbbá a területileg illetékes munkaügyi központ három hónapnál nem régebbi igazolása arról, hogy az eltartót nem tartják nyilván regisztrált munkanélküliként; továbbá a lakóhely szerint illetékes járási hivatal/önkormányzat ugyancsak három hónapnál nem régebbi igazolása arról, hogy az eltartó részére semmilyen ellátást nem biztosítanak a pályázat benyújtásának időpontjában. Ettől a három szervtől a megjelölt igazolások együttes benyújtása szükséges.

 

ELTARTOTT TESTVÉR esetén:

- 16 éves kor alatt: a testvér születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata a szülő saját kezű aláírásával hitelesítve;

- 16 éves kor felett: A 16. életévet betöltött (azaz tankötelezettséget jogviszonyt teljesítő) testvér esetén, a születési anyakönyvi kivonat mellett, annak aktív nappali tagozatú hallgatói státuszát is igazolni szükséges.

A 2023. évi XXVIII. törvény - a családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról -  illetve, a hatályos jogszabályok szeptember 01-ével történő módosítását követően, a hallgatói jogviszonyigazolás kiváltható érvényes, aktuális félévre vonatkozó érvényesítő matricát is tartalmazó diákigazolvány kétoldali fénymásolatával. Ha a jelentkező és testvéreinek vezetékneve és/vagy az anyakönyvi kivonatban szereplő szülők nevei nem egyeznek meg, indokolni és igazolni kell (pl. hatályos gyámhivatali határozattal vagy lakcímnyilvántartói igazolással), hogy miért tartoznak egy háztartáshoz. A szociális rászorultság szempontjából nem vehető figyelembe a nem nappali tagozatos, és/vagy nem aktív tanulói/hallgatói jogviszonyban lévő vagy dolgozó/ munkanélküli testvér.

 

ELVÁLT SZÜLŐK esetén: a házassági bontóper(ek)ben hozott bírósági határozat(ok) rendelkező részének másolata(i), ide értve a gyermekelhelyezésre vonatkozó rendelkező részt vagy megegyezést is.

 

ELVÁLT SZÜLŐK ÚJ HÁZASSÁGA, ÉLETTÁRSI KAPCSOLATA esetén: ekkor az új házastárs/élettárs is eltartónak minősül. Ebben az esetben az előző házasság(ok) bontópere(i)ben hozott bírósági határozat rendelkező részének másolata, továbbá az új házasságról kiállított házassági anyakönyvi kivonat másolata szükséges.

 

ELHUNYT SZÜLŐ esetén: halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata.

 

HA A SZÜLŐK KÜLÖN ÉLNEK, VAGY HA NEM A SZÜLŐ AZ ELTARTÓ: három hónapnál nem régebbi okmányirodai lakcímnyilvántartói igazolás arról, hogy a pályázó által megjelölt lakcímen állandó bejelentett lakóhelyet tekintve ki lakik, kik laknak. Ha a szülők nem váltak el, de különélnek, az a szülő minősül eltartónak, amelyikkel a pályázó közös háztartásban él. Ha ilyen módon a családszerkezet nem igazolható, akkor környezettanulmány szükséges.

 

A környezettanulmány kiállítását a KFSZB kérheti az illetékes önkormányzattól, vagy családsegítő szolgálattól. Amennyiben a pályázathoz környezettanulmány felvételére van szükség, kérjük, hogy a folyamat elindítása érdekében vegyék fel a kapcsolatot a szociális referensekkel. (E-mail: kollegium.szoctam@unideb.hu, tel: 52-512-920) Figyelem! Ha a pályázó állandó bejelentett lakcíme eltér szülei lakcímétől („öneltartó”), a családszerkezetre adható pontszám megegyezik az élő szülők és testvérek száma és kereseti besorolása szerint a táblázat alapján adható pontszámmal. Ettől eltérni csak a KFSZB egyedi döntése értelmében, környezettanulmány alapján lehet. Ha a pályázó és eltartóinak bejelentett lakcíme megegyezik a pályázó nagyszülőjének bejelentett lakcímével, a nagyszülőt – kizárólag abban az esetben, ha éves összjövedelme igazolásra kerül (NAV jövedelemigazolás + NYUFIG) – eltartottként kell számítani, ugyanakkor az egy főre jutó éves bruttó jövedelem megállapításakor a jövedelmét (mint eltartóét) kell figyelembe venni.

 

HÁZASTÁRS esetén: házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata, továbbá

- ha a házastárs az eltartó (nem nappali tagozatos PhD hallgató, nem nappali tagozatos tanuló, hallgató, munkaviszonyban álló vagy munkanélküli): a "Jövedelem tekintetében, ha az eltartó” bekezdésekben említett igazolások;

- ha nem a házastárs az eltartó (nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai hallgató): ekkor a szülők minősülnek eltartónak a jelentkezőre és a jelentkező gyermekére nézve is, ebben az esetben a házassági anyakönyvi kivonat másolatát, a házastárs születési anyakönyvi kivonatának a másolatát, iskolalátogatási igazolását és az eltartók fentebb felsorolt igazolásait kell benyújtani.

 

SAJÁT GYERMEK ESETÉN: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata; Amennyiben a pályázó CSED/GYES/GYED ellátásban részesül saját gyermek után, úgy az erről szóló Magyar Államkincstár igazolásának fénymásolata, hogy jelenleg is folyósítás alatt van;

 

ELTARTÓ, TESTVÉR VAGY A HALLGATÓ SAJÁT BETEGSÉGE esetén: 2 évnél nem régebbi kórházi zárójelentés, szakorvosi igazolás vagy ambuláns lap fénymásolata az eltartó, illetve a pályázó saját kezű aláírásával hitelesítve. Ha az igazolás két évnél régebbi, akkor a zárójelentés fénymásolata aláírással hitelesítve és orvosi igazolás a betegség fennállásáról a pályázat benyújtásának időpontjában. Ha a zárójelentés rosszul olvasható vagy latin nyelvű, akkor olvasható, magyar nyelvű megjegyzéssel kell kiegészíteni.

 

HÁTRÁNYOS HELYZET ESETÉN:

- ha a pályázót a jegyző védelembe vette: az állandó lakóhely szerint illetékes jegyző határozatának fénymásolata vagy a jegyző által kiállított igazolás;

- ha a pályázó rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének döntése alapján kiállított határozat vagy igazolás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről;

- ha a pályázó állami gondozott, illetve gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg: a területileg illetékes szociális és gyámhivatal (a kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat ellátó szerve) határozatának fénymásolata, illetve az általa erre vonatkozóan kiállított igazolás.

 

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET ESETÉN: a hátrányos helyzet esetén szükséges igazolások, továbbá

- amennyiben a hátrányos helyzet igazolása nem a szülő(k) alacsony iskolai végzettségére vonatkozik és a törvényes felügyeletet ellátó szülő(k) a pályázó tankötelezetté válásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányai(ka)t fejezte(k) be sikeresen: a szülő(k), eltartó(k) törvényes nyilatkozata, amelyet két tanú jelenlétében, büntetőjogi felelősség tudatában tett(ek);

- ha a pályázót nevelésbe vették: a területileg illetékes szociális és gyámhivatal (a kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat ellátó szerve) által kiállított igazolás.

 

FOGYATÉKOSSÁG ESETÉN:

1.) a közoktatási tanulmányok során fennálló fogyatékosság esetén: amennyiben a jelentkező fogyatékossága már a közoktatási tanulmányok ideje alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, abban az esetben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott bizottság jogosult a szakvélemény kiállítására.

 

  1. érzékszervi fogyatékosság esetén:

- hallássérült - Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

- látássérült - Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

  1. testi fogyatékosság esetén:

- mozgássérült - Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

  1. beszédfogyatékosság esetén:

- Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

  1. autizmus esetén:

- fővárosi és megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok, vagy

- Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport, vagy

- Vadaskert Kórház és Szakambulancia, vagy

- Budapesti Korai Fejlesztő Központ

  1. megismerés- és viselkedés-fejlődési rendellenesség esetén: a fővárosi és megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok

2.) a közoktatási tanulmányok alatt nem diagnosztizált, illetve azt követően keletkezett fogyatékosság esetén: a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiállított igazolás. A beszédfogyatékosság, hallássérültség, látássérültség, mozgássérültség utólagosan akkor tekinthető fogyatékosságnak, ha valamilyen rendkívüli baleset vagy betegség következtében történt.

 

Fogyatékosság igazolása esetén az a szakértői vélemény fogadható el, amelyben ismertetik az előzményeket, a vizsgálati eredményeket, BNO kóddal jelölik a fogyatékosság típusát és fokát. Az összegzésben szövegesen leírják a fogyatékosság megállapítását, típusának és fokának megnevezésével. Szerepeltetni kell továbbá a pályázó személyes adatait (születési név, születési hely, születési dátum, anyja születési neve, állandó lakóhely), a kiállító szakértői bizottság adatait (megnevezés, cím), valamint a bizottság képviselőjének aláírásával és bélyegzővel kell ellátni. A középiskolai tanulmányok során fennálló fogyatékosság igazolható azzal is, ha a jelentkező rendelkezik a középiskola határozatával, amely bizonyítja, hogy az érettségi vizsga során kedvezményekben részesült.

 

KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR JELENTKEZÉSE ESETÉN: a fentiekben felsorolt, Magyarországon kiállított igazolások. Amennyiben a pályázó külföldön kiállított, idegen nyelvű igazolásokat kíván benyújtani, azok csak magyar nyelvű fordítással együtt fogadhatók el. Nem szükséges hivatalos fordítóirodai dokumentum, az is megfelelő, ha a pályázó egyértelműen, jól azonosíthatóan, szabad kézi fordításban nyújtja be.

 

Figyelmen kívül kell hagyni azokat az igazolásokat, amelyek nem tartoznak a felsorolt elfogadható igazolások közé (pl. munkáltatói keresetigazolás (M30), adóbevallás tervezet, NAV keresetkimutatás, …stb.). Ezekben az esetekben a szociális rászorultságnak a nem megfelelő dokumentummal igazolt részét (pl. egy főre eső éves bruttó jövedelem) nem lehet értékelni, arra a pontrészre a pályázó 0 pontot kap. A szociális rászorultság ellenőrzésére a kollégiumi bizottságok és a kari hallgatói juttatási bizottságok kérhetik a fénymásolatban beadott igazolások eredetijének bemutatását.

 

FIGYELEM! Ha a családban a felsorolt igazolásokkal nem egyértelműen vagy nehezen dokumentálható, súlyos szociális helyzet áll fenn (más az eltartó, rossz családi viszonyok stb.) javasoljuk a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat, vagy családsegítő szolgálat által készített, szociális helyzetre vonatkozó környezettanulmány igénylését, mivel az eljárás során azt is figyelembe lehet venni. Öneltartó szociális helyzet esetében kizárólag a környezettanulmány az elfogadható igazolás. Környezettanulmány igénylése esetén a kollegium.szoctam@unideb.hu -ra érkezett jelzés alapján, a Debreceni Egyetem kérésére, az illetékes családsegítő szolgálat helyszíni szemlét végez. Abban az esetben is környezettanulmány szükséges, ha szülők nem váltak el, külön élnek, de az adott lakcímen állandó bejelentett lakcímmel szerepelnek.

 

FONTOS! Szociális juttatásra azok a hallgatók jogosultak, akik nappali tagozatos, állami ösztöndíjas képzési formában vesznek részt, vagy tanulmányaikat állami ösztöndíjas képzési formában kezdték meg, és az adott szakon, szakképzésben a megkezdett félévek száma alapján a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47.§-a alapján meghatározott támogatási idő figyelembevételével jogosultak lennének állami ösztöndíjas képzésben való részvételre. Levelező munkarendű képzés hallgatója nem juttatásképes.

 

Valótlan adatok közlése és a kérvény aláírás nélkül történő benyújtása a kérelem végleges elutasítását vonja maga után. Szintén elutasítjuk azon hallgatók kollégiumi felvételi kérelmét, akiknek kollégiumi díj-, késedelmi díj- vagy kártérítési tartozásuk van.

 

 

Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság