Kiköltözési tudnivalók

Kiköltözési tudnivalók

Kedves Kollégisták!

A 2023/2024-es tanév és vele a kollégiumi év hamarosan véget ér. A kollégiumi bentlakási feltételek értelmében, az erre kijelölt napokon a minden kollégistának hivatalosan ki kell költöznie a kollégiumból a jogviszony lejártáig, legkésőbb 2024. június 30-ig.

Definíció:

A kiköltözés az az adminisztrációs és elszámolási folyamat, amelynek keretében a szoba lakói kijelentkeznek a kollégiumból, a lakószoba, lakóegység kitakarítását követően átadják és bemutatják az átvett kollégiumi eszközöket, szobakulcsokat, ahol van, ott a kollégiumi kártyát leadják, az esetleges károkat rendezik.

Fontos tudnivalók a kiköltözésről:

A hivatalos kiköltözés személyes jelenléttel, vagy meghatalmazott útján történik.

A kiköltözés feltétele, hogy a kollégistának ne legyen kollégiumidíj-, késedelmidíj-, egyéb térítési díj-tartozása (pl. elektromos térítési díj, mosási díj, stb.). Ennek hiányában a kiköltözés nem kezdhető meg.

Nagyban meggyorsítja a kiköltözési folyamatot, ha az esetlegesen fennálló tartozásukat a kiköltözés időpontjára már rendezik (kártérítés, elektromos díj stb.). Figyelem! Készpénzes kollégiumidíj-fizetésre egyetlen kollégiumban sincs mód, csak a Neptun Rendszer gyűjtőszámláján keresztül, egy-két munkanap átfutással!

Azoknak a hallgatóknak, akiknek a tanulmányi státusza aktívról bármilyen más (pl. abszolvált, záróvizsgát tett, stb.) státuszra változik, lehetőségük van a júniusi kollégiumi díj megfizetése nélkül, legkésőbb június 3-a munkaidő zárásáig kiköltözni a kollégiumból. Illetve azoknak is, akik a kollégiumi székhelyén kívüli szakmai gyakorlata vagy a külföldre irányuló mobilitása június 3-ig megkezdődik.

A szobakulcs leadását követően személyes tulajdonú tárgy már nem maradhat a szobában.

A szobából utolsóként kiköltöző hallgató azt zárja be!

A kiköltözés során is be kell tartaniuk az alábbi, a beköltözés során már megismert előírásokat:

  • Abban a kollégiumi helyiségben, területen, ahol a kiköltözés adminisztrációja zajlik, kizárólag a kiköltöző hallgató tartózkodhat, kísérő, szülő, rokon nem.
  • A kiköltöző hallgatón kívül egyszerre legfeljebb egy kísérő tartózkodhat a kollégium épületében. Ez a kísérő kizárólag a hallgató szobája (illetve a hallgató személyes tárgyainak tárolási helye) és a kollégiumi bejárat között mozoghat az épületben, a lehető legrövidebb útvonalon.

Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy a személyes tulajdonú tárgyaikat a hivatalos kiköltözésüktől eltérő, azt megelőző időpontokban is elvihetik a kollégiumból, de ezen kipakolás során is be kell tartani a fenti intézkedéseket.

Kiköltözési időpontok:

A kiköltözés legutolsó időpontja: 2024. június 30. 15:00! 

Kiköltözési időpontokról érdeklődjön a kollégiumi ügyintézőknél.

A Kossuth Lajos Kollégiumokban kiköltözési időpontot az alábbi oldalon lehet foglalni: https://kossuth.udhotels.hu/regisztracio

 

 

Debrecen, 2024. május 31.

                                                                                                 Dr. Csiszár Imre s.k.

                                                                                                   kollégiumigazgató

                                                                            DE HKSZK Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság