Hirdetmény

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÓTELJÁRÁS

2023/24. tanév 2. félév

 

Az Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (KFSZB) 2024. január 25-i ülésén meghirdette a rendszeres szociális ösztöndíjnak a 2023/2024-es tanév 2. félévére szóló póteljárását.

Érvényes pályázatot adhatnak le:

 • akik erre a tanévre szóló rendszeres szociális ösztöndíjra alappályázatot sem a júniusi felsőéveseknek szóló, sem az augusztusi elsőéveseknek meghirdetett eljárásban, alappályázatot nem adtak le,
 • akik a fenti eljárásban ugyan pályáztak, de OLYAN változás állt be a szociális helyzetükben, amelynek a révén valamely, a júniusi vagy augusztusi eljárás során még meg nem állapított új vagy magasabb rendű kiemelt ösztöndíj-kategóriába kerülnek.

Nem lesz érvényes a pályázata annak, aki:

 • erre a tanévre a júniusi vagy az augusztusi benyújtáskor már adott le rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot ÉS időközben sem került új, a júniusi vagy augusztusi eljárás során még meg nem állapított kiemelt ösztöndíj-kategóriába.

Tehát: Mindazoknak, akik a tanév 1. félévre elnyerték a rendszeres szociális ösztöndíjat, nem szükséges (és alapesetben nem is lehet) újra pályázni. Kivéve, ha az időközben bekövetkezett változások miatt besorolhatóvá válnak valamely új, magasabb kiemelt ösztöndíj-kategóriába.  (Pl., ha a pályázó elérte az 1. félévre meghatározott 55 pontos ponthatárt és 9000 Ft-os havi ösztöndíja volt az 1. félévben, de időközben az önkormányzat gyermekvédelmi kedvezményt állapított meg számára és így 17000 Ft-os ösztöndíjra lenne jogosult. Vagy pl., ha a gyermekvédelmi kedvezmény, vagyis a hátrányos helyzetű kategória megállapítása és a ponthatár átlépése következtében eddig 17000 Ft-ot kapott havonta, időközben azonban született egy gyermeke és ezzel a családfenntartó kategóriába került, vagyis 33500 Ft-ra lesz jogosult.) Ilyen esetekben célszerű újra pályázni.

Segítségképpen: az alábbi kiemelt ösztöndíj-kategóriák léteznek:

1.) havi 33500 Ft-os ösztöndíjat eredményez a ponthatár átlépése és az alábbi kategóriák valamelyikének szabályzat szerinti igazolása:

  1. fogyatékossággal élő vagy egészségügyi állapota miatt rászorult, vagy
  2. halmozottan hátrányos helyzetű (a jegyző védelembe vette, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította ÉS kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen), vagy akit tartós nevelésbe vettek,
  3. családfenntartó (saját gyermeke van), vagy
  4. nagycsaládos (legalább két eltartott testvére van), vagy
  5. árva.

2.) havi 17000 Ft-os ösztöndíjat eredményez a ponthatár átlépése és az alábbi kategóriák valamelyikének szabályzat szerinti igazolása:

  1. hátrányos helyzetű (a jegyző védelembe vette, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította), vagy
  2. gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
  3. félárva.

A pályázatot ezen honlap „Online jelentkezés” menüpontjába belépve lehet kitölteni. Az űrlap véglegesítését követően a rendszerből letölthető a kérvény pdf-fájlként. A jelentkezési felület többször is kitölthető. Az eljárásban azt a kérelmet veszi figyelembe a bizottság és annak lesz eredménye, ami végül kinyomtatva, aláírva, a szükséges mellékletekkel együtt, határidőn belül benyújtásra kerül a rendelkezésre álló kérvényszedési pontok valamelyikén.

A benyújtandó igazolásokról ezen honlap „Kitöltési útmutató” menüpontjában tájékozódhat. Nem magyar nyelvű igazolások csatolása esetén fordítást kell mellékelni róluk. (Nem kell hivatalos fordításnak lennie, elfogadható az is, ha azt a pályázó maga végzi el.)

A kérvényeket és az igazolásokat a pályázónak személyesen vagy meghatalmazott (meghatalmazás) útján kell LEADNIA a bizottsághoz 2024. február 12. és 16. között az alábbi kérvényszedési helyeken. Postán, faxon vagy e-mailben beküldött űrlapot és igazolást nem áll módunkban elfogadni. Az eljárásért nem kell eljárási díjat fizetni.

Kérvényszedési pontok és nyitvatartási idők:

Böszörményi úti campus

(Böszörményi út 138.)

Veres Péter Kollégium GTK HÖK iroda

GTK, MÉK

H, K: 10-14 óra;

Sz, Cs: 10-15 óra;

P: 8-12 óra

Klinikai campus

(Móricz Zsigmond krt. 22.)

Markusovszky Lajos III. Kollégium - Hallgatói Központ

ÁOK, ETK, FOK, GYTK

H, K: 10-14 óra;

Sz, Cs: 10-15 óra;

P: 8-12 óra

Nyíregyházi Kollégium

(Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 58-60.)

ETK nyíregyházi képzései

H, K: 10-14 óra;

Sz, Cs: 10-15 óra;

P: 8-12 óra

Központi campus

(Egyetem tér 1.)

Kossuth Lajos III. Kollégium 3026-os többcélú terem

BTK, TTK, ZK, Kossuth Lajos Kollégiumok lakói (összes kar)

H, K: 10-14 óra;

Sz, Cs: 10-15 óra;

 P: 8-12 óra

Kassai úti campus

(Kassai út 26.)

ÁJK oktatási épület (volt KTK ép.) aula

ÁJK, IK, Campus Hotel lakói (összes kar)

H, K: 10-14 óra;

 Sz, Cs: 10-15 óra;

 P: 8-12 óra

MK campus

(Ótemető utca 2-4.)

Borsos József Kollégium HÖK Iroda

MK

H-K: 12-15 óra;

Sz, Cs: 10-14 óra;

P: 8-12 óra

Hajdúböszörményi campus

(Hajdúböszörmény, Désány István utca 1-9.)

GYGYK HÖK iroda

GYGYK

H, K: 12-14 óra;

Sz, Cs: 10-14 óra

P: 8-12 óra

Szolnok Campus

(Szolnok, Tiszaligeti sétány. 14.)

226-os HÖK iroda

ETK szolnoki képzései

GTK szolnoki képzései

H, K: 12-14 óra;

Sz, Cs: 10-14 óra;

P: 8-12 óra

 

FIGYELEM! A BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ:

2024. FEBRUÁR 16. (PÉNTEK)

A határidő után beérkező pályázatokat érdemi vizsgálat nélkül elutasítjuk, azokat csak másodfokon, külön méltányossági kérelem alapján tudjuk figyelembe venni. Szintén bírálat nélkül elutasításra kerül a kérelem, amennyiben a pályázó a megfelelő helyen aláírásával nem hitelesíti!

A szerb vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű, ún. HUNYADI JÁNOS ÖSZTÖNDÍJAS (korábbi MINISZTERI ÖSZTÖNDÍJAS), debreceni székhelyű karon tanulmányait megkezdő hallgatók szociális ösztöndíjra a többi hallgatóval azonos feltételek mellett pályázhatnak, ezért a jelentkezési felületen ki kell tölteniük és minden szükséges igazolással együtt be kell nyújtaniuk a kérelmet február 16-ig.

A fogyatékossággal élő hallgatóknak is minden szükséges igazolással együtt be kell nyújtaniuk a kérelmet, mivel a rendszeres szociális ösztöndíj elnyeréséhez nem elegendő a DEMEK-ben történt regisztráció.

Az érdeklődők az alábbi időpontokban bővebb felvilágosítást kérhetnek az 52/512-920-as számon, vagy az 52/512-900 szám 22240-es mellékén.

E-mail címünk: kollegium.szoctam@unideb.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő-Csütörtök 9-15 óra; Péntek 9-13 óra között.

A pályázatokat 2024. március 1-ig elbíráljuk. A határozatokat ezt követően tesszük közzé ezen honlap „Elbírált kérvények” menüpontjában, melyről minden pályázót e-mailben tájékoztatunk.

Nagyon fontos! Kérjük a pályázókat, hogy a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben megtalálható személyi adataikat ellenőrizzék, szükség esetén azokat javíttassák
 a Hallgatói Adminisztrációs Központ munkatársaival.

Bármely ösztöndíj utalásának technikai feltétele, hogy a Neptun-rendszerben a hallgató bankszámlaszáma, magyarországi adóazonosító jele és állandó lakcíme (helyesen) fel legyen tüntetve.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2024 februárjában ösztöndíjutalásra nem kerül sor, így a márciusi folyósítás alkalmával kerülnek kifizetésre a februárra és márciusra esedékes szociális támogatások egy összegben.

Tájékoztatjuk, hogy az eljárás során megadott személyes adatoknak az Európa Parlament és a Tanács (EU) 2016/679-es rendeletével összhangban történő kezeléséről honlapunkon talál bővebb információt.

Sikeres pályázást kívánunk!

Debreceni Egyetem Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság