Campus Hotel

Tudnivalók a nyári kollégiumi bentlakásról

A 2021/22-es tanév tavaszi félévének vizsgaidőszaka egyes karokon 2022. július 8-ig tart, ezért azon hallgatók, akiknek július 1-jét követően vizsgájuk van, igényelhetnek kollégiumi ellátást erre az időszakra. Az ilyen indokkal bent tartózkodó hallgatóknak 1.200 Ft/fő/éj áron tudunk szállást biztosítani. Ezen vizsgaidőszaki és a július-augusztusi havi szállásigényeket 2022. június 15-ig (szerdáig) kell jelezni a következő linken található jelentkezési lap kitöltésével:

https://forms.gle/4amqF4WfN2xNTj959

A kollégiumi díjat a Neptun-rendszerben kell megfizetni a kiírt határidőre, a szállásdíjat minden érintett hónap első napjáig, készpénzben, a recepción.

Nyári kollégiumi bentlakásra a következő kollégiumban nyílik lehetőség:

 

Campus Hotel

kollégiumi díj**

szállásdíj***

szobaár 1 fős elhelyezésnél

47 650 Ft/hó

120 000Ft/hó

szobaár 2 fős elhelyezésnél

34 650 Ft/hó

70 000Ft/hó

szobaár 3 fős elhelyezésnél (ahol van ilyen)

32 650 Ft/hó

70 000Ft/hó

szobaár 4 fős elhelyezésnél

(ahol van ilyen)

-

-

** Kollégiumi díjat fizet az a hallgató, aki a kollégiumi szállást szakmai gyakorlat, diplomaszerzéshez szükséges nyelvtanfolyam vagy nyári ösztöndíj, évközi óra pótlása miatt veszi igénybe; ezt a hallgatónak igazolnia kell.

***Szállásdíjat fizet az a hallgató, aki a kollégiumi szállást nem szakmai gyakorlat, diplomaszerzéshez szükséges nyelvtanfolyam vagy nyári ösztöndíj miatt veszi igénybe.

Napi kollégiumi díjat (1200 Ft) csak a vizsgázók, záróvizsgázók fizethetnek, mindenki más legalább egyheti díjat köteles fizetni a tartózkodása idejére.

Az egy hónapnál rövidebbi nem vizsgakötelezettségi bent tartózkodás esetén a hallgatónak lehetősége van félhavi díj megfizetésére, amelyet a havi díjból állapítunk meg. Félhavi díjat abban az esetben fizet a hallgató, ha legfeljebb 1 – 14 éjszakára igényel szállást. Minden megkezdett kollégiumi bent tartózkodás esetén legalább félhavi díj fizetése kötelező.

Mind a vizsgaidőszak júliusi heteiben, mind a nyáron (júliusban, augusztusban) bent maradó hallgatók esetében a kollégiumi ügyintéző jelöli ki a lakószobát, ahová köteles be- illetve átköltözni! A nagytakarítási, karbantartási munkálatok miatt a nyár folyamán átköltözés(ek)re kerülhet sor.

Szükséges igazolások:

  • Tanulmányi célú igényelt kollégiumi férőhely esetén:
    • kötelező szakmai gyakorlat, duális képzése esetén:

a fogadó szervezet által kibocsátott, aláírt, lepecsételt igazolás, amely tartalmazza egyrészről a hallgató nevét, Neptun-kódját, valamint a fogadó szervezet alapadatait.

    • nyelvizsgára történő készülés esetén:

a nyelvoktatási szervezete adatai, valamint a hallgató nevét, Neptun-kódját.

  • Munkavégzés céljából igényelt kollégiumi férőhely esetén:

Munkáltatói igazolás benyújtása szükséges, amiben szerepelnie kell munkáltató nevének, székhelyének, telephelyének, valamint a foglalkoztatás időtartamának is a hallgató adatai (név, anyja neve, születési hely, idő) mellett.

          Bővebb felvilágosításért, információért forduljatok a kollégiumi ügyintézőhöz,

          Nagy Edit (e-mail: nagye@unideb.hu, tel: 52/529-100 belső mellék:71-613 )

 

Debrecen, 2022. május 31.

                                                                                                    Dr. Csiszár Imre

                                                                                                   kollégiumigazgató

                                                  DE HKSZK Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság