Markusovszky Lajos II. Kollégium

Tudnivalók a nyári kollégiumi bentlakásról

A 2022/23-as tanév tavaszi félévének vizsgaidőszaka egyes karokon 2023. július 14-ig tart, ezért azon hallgatók, akiknek július 1-jét követően vizsgájuk van, igényelhetnek kollégiumi ellátást erre az időszakra. Az ilyen indokkal bent tartózkodó hallgatóknak 1.500 Ft/fő/éj áron tudunk szállást biztosítani. Ezen vizsgaidőszaki és a július-augusztusi havi szállásigényeket 2023. június 21-ig (szerdáig) kell jelezni a következő linken található jelentkezési lap kitöltésével:

https://forms.office.com/e/jr84Ziu0MX

A kollégiumi díjat a Neptun-rendszerben kell megfizetni a kiírt határidőre, a szállásdíjat minden érintett hónap első napjáig, készpénzben, a recepción.

Nyári kollégiumi bentlakásra a következő kollégiumban nyílik lehetőség:

 

Markusovszky II.

kollégiumi díj**

szállásdíj***

szobaár 1 fős elhelyezésnél

55 000 Ft

150 000 Ft

szobaár 2 fős elhelyezésnél

44 000 Ft

90 000 Ft

szobaár 3 fős elhelyezésnél

35 000 Ft

90 000 Ft

 

** Kollégiumi díjat fizet az a hallgató, aki a kollégiumi szállást szakmai gyakorlat, diplomaszerzéshez szükséges nyelvtanfolyam vagy nyári ösztöndíj miatt veszi igénybe; ezt a hallgatónak igazolnia kell.

***Szállásdíjat fizet az a hallgató, aki a kollégiumi szállást nem szakmai gyakorlat, diplomaszerzéshez szükséges nyelvtanfolyam vagy nyári ösztöndíj miatt veszi igénybe.

Napi kollégiumi díjat (1.500 Ft) csak a vizsgázók, záróvizsgázók fizethetnek, mindenki más legalább félhavi díjat köteles fizetni a tartózkodása idejére.

Az egy hónapnál rövidebb, nem vizsgakötelezettséggel összefüggő bent tartózkodás esetén a hallgatónak lehetősége van félhavi díj megfizetésére, amelyet a havi díjból állapítunk meg. Félhavi díjat abban az esetben fizet a hallgató, ha legfeljebb 1 – 14 éjszakára igényel szállást. Minden megkezdett kollégiumi bent tartózkodás esetén legalább félhavi díj fizetése kötelező, 14 napnál hosszabb bent tartózkodás esetén a teljes havi díjat kell megfizetni.

Mind a vizsgaidőszak júliusi heteiben, mind a nyáron (júliusban, augusztusban) bent maradó hallgatók esetében a kollégiumi ügyintéző jelöli ki a lakószobát, ahová köteles be- illetve átköltözni! A nagytakarítási, karbantartási munkálatok miatt a nyár folyamán átköltözés(ek)re kerülhet sor.

 

Szükséges igazolások:

  • Tanulmányi célból igényelt kollégiumi férőhely esetén:
    • kötelező szakmai gyakorlat, duális képzése esetén:

a fogadó szervezet által kibocsátott, aláírt, lepecsételt igazolás, amely tartalmazza egyrészről a hallgató nevét, Neptun-kódját, valamint a fogadó szervezet alapadatait.

    • nyelvizsgára történő készülés esetén:

a nyelvoktatási szervezete adatai, valamint a hallgató nevét, Neptun-kódját.

  • Munkavégzés céljából igényelt kollégiumi férőhely esetén:

Munkáltatói igazolás benyújtása szükséges, amiben szerepelnie kell munkáltató nevének, székhelyének, telephelyének, valamint a foglalkoztatás időtartamának is a hallgató adatai (név, anyja neve, születési hely, idő) mellett.

Bővebb felvilágosításért, információért forduljatok a kollégiumi ügyintézőhöz,

Rácz Krisztina

racz.krisztina@unideb.hu

52/512-900/72471

 

Debrecen, 2023. június 1.

                                                                                                    Dr. Csiszár Imre

                                                                                                   kollégiumigazgató

                                                  DE HKSZK Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság