Weiner Leó Kollégium

Kiköltözési tudnivalók

Kedves Kollégisták!

A 2022/2023-as tanév és vele a kollégiumi év hamarosan véget ér. A kollégiumi bentlakási feltételek értelmében, a kollégiumban erre kijelölt napokon a minden kollégistának hivatalosan ki kell költöznie a kollégiumból.

Definíció:

A kiköltözés az az adminisztrációs és elszámolási folyamat, amelynek keretében a szoba lakói kijelentkeznek a kollégiumból, a lakószoba kitakarítását (a szoba eredeti állapotát visszarendezve) követően átadják és bemutatják az átvett kollégiumi eszközöket, szobakulcsot, az esetleges károkat pedig rendezik. Abban az esetben, ha a saját UNIPASS kártyáját használta a hallgató a kollégiumi beléptető rendszerhez, kiköltözéskor a kollégiumi jogosultságot le kell töröltetni a kártyáról. A törlést a recepciós segítségével a portán lehet megcsinálni. Ha nem saját UNIPASS kártyát használt (kapott egyet a portáról), akkor kiköltözéskor le kell adni azt.

Fontos tudnivalók a kiköltözésről:

A hivatalos kiköltözés személyes jelenléttel, vagy meghatalmazott útján történik.

A kiköltözés feltétele, hogy a kollégistának ne legyen kollégiumidíj-, késedelmidíj-, egyéb térítési díj-tartozása (pl. elektromos térítési díj, mosási díj, stb.) Ennek hiányában a kiköltözés nem kezdhető meg.

A szobakulcs leadását követően személyes tulajdonú tárgy már nem maradhat a szobában.

Nagyban meggyorsítja a kiköltözési folyamatot, ha az esetlegesen fennálló tartozásukat a kiköltözés időpontjára már rendezik (kártérítés, elektromos díj stb.). Figyelem! Készpénzes kollégiumidíj-fizetésre egyetlen kollégiumban sincs mód a szabályozás változása miatt.

A szobából utolsóként kiköltöző hallgató azt zárja be!

Figyelem! Annak a hallgatónak is kell költöznie hivatalosan, aki igényel nyári kollégiumi ellátást!

A kiköltözés során is be kell tartaniuk az alábbi, a beköltözés során már megismert előírásokat:

  • Abban a kollégiumi helyiségben, területen, ahol a kiköltözés adminisztrációja zajlik, kizárólag a kiköltöző hallgató tartózkodhat, kísérő, szülő, rokon nem.
  • A kiköltöző hallgatón kívül egyszerre legfeljebb egy kísérő tartózkodhat a kollégium épületében. Ez a kísérő kizárólag a hallgató szobája (illetve a hallgató személyes tárgyainak tárolási helye) és a kollégiumi bejárat között mozoghat az épületben, a lehető legrövidebb útvonalon.
  • Az esetleges sorban állás esetén tartani kell a 1,5 méteres távolságot egymástól

 

Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy a személyes tulajdonú tárgyaikat a hivatalos kiköltözésüktől eltérő, azt megelőző időpontokban is elvihetik a kollégiumból, de ezen kipakolás során is be kell tartani a fenti intézkedéseket.

 

Kiköltözési időpontok:

Kiköltözés legutolsó időpontja: 2023. június 30. 15:00! Figyelem! Kiköltözésre csak munkanapokon, hivatali munkaidőben van lehetőség.

Kiköltözés napja

Időszak

2023.06.08 - 2023.06.29.

9.00-13.00 között

2023.06.30.

9:00-11:00 és 13:00-15:00 között

 

Debrecen, 2023. június 1.

                                                                                                    Dr. Csiszár Imre

                                                                                                   kollégiumigazgató

                                                                            DE HKSZK Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság