Markusovszky Lajos II. Kollégium

Kiköltözési tudnivalók

Kedves Kollégisták!

A 2022/2023-as tanév és vele a kollégiumi év hamarosan véget ér. A kollégiumi bentlakási feltételek értelmében, a kollégiumban erre kijelölt napokon a minden kollégistának hivatalosan ki kell költöznie a kollégiumból.

Definíció:

A kiköltözés az az adminisztrációs és elszámolási folyamat, amelynek keretében a szoba lakói kijelentkeznek a kollégiumból, a lakószoba kitakarítását követően átadják és bemutatják az átvett kollégiumi eszközöket, szobakulcsot, ha van kollégiumi kártya, az esetleges károkat rendezik.

Fontos tudnivalók a kiköltözésről:

A hivatalos kiköltözés személyes jelenléttel, vagy meghatalmazott útján történik.

A kiköltözés feltétele, hogy a kollégistának ne legyen kollégiumidíj-, késedelmidíj-, egyéb térítési díj-tartozása (pl. elektromos térítési díj, mosási díj, stb.) Ennek hiányában a kiköltözés nem kezdhető meg.

A szobakulcs leadását követően személyes tulajdonú tárgy már nem maradhat a szobában.

Nagyban meggyorsítja a kiköltözési folyamatot, ha az esetlegesen fennálló tartozásukat a kiköltözés időpontjára már rendezik (kártérítés, elektromos díj stb.). Figyelem! Készpénzes kollégiumidíj-fizetésre egyetlen kollégiumban sincs mód a szabályozás változása miatt.

A szobából utolsóként kiköltöző hallgató azt zárja be!

A kiköltözés során is be kell tartaniuk az alábbi, a beköltözés során már megismert előírásokat:

  • Abban a kollégiumi helyiségben, területen, ahol a kiköltözés adminisztrációja zajlik, kizárólag a kiköltöző hallgató tartózkodhat, kísérő, szülő, rokon nem.
  • A kiköltöző hallgatón kívül egyszerre legfeljebb egy kísérő tartózkodhat a kollégium épületében. Ez a kísérő kizárólag a hallgató szobája (illetve a hallgató személyes tárgyainak tárolási helye) és a kollégiumi bejárat között mozoghat az épületben, a lehető legrövidebb útvonalon.
  • Az esetleges sorban állás esetén tartani kell a 1,5 méteres távolságot egymástól

 

Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy a személyes tulajdonú tárgyaikat a hivatalos kiköltözésüktől eltérő, azt megelőző időpontokban is elvihetik a kollégiumból, de ezen kipakolás során is be kell tartani a fenti intézkedéseket.

 

 

Kiköltözési időpontok:

A kiköltözés legutolsó időpontja: 2023. június 30. 15:00! Figyelem! Kiköltözésre csak az alábbi napokon és időpontokban van lehetőség:

Kiköltözés napja

Időszak

2023.06.05

8:15-11:45 és 12:30-15:15 óra között

2023.06.06

8:15-11:45 és 12:30-15:15 óra között

2023.06.07

8:15-11:45 és 12:30-15:15 óra között

2023.06.08

8:15-11:45 és 12:30-15:15 óra között

2023.06.09

8:15-11:45 és 12:30-15:15 óra között

2023.06.12

8:15-11:45 és 12:30-15:15 óra között

2023.06.13

8:15-11:45 és 12:30-15:15 óra között

2023.06.14

8:15-11:45 és 12:30-15:15 óra között

2023.06.15

8:15-11:45 és 12:30-15:15 óra között

2023.06.16

8:15-11:45 és 12:30-15:15 óra között

2023.06.19

8:15-11:45 és 12:30-15:15 óra között

2023.06.20

8:15-11:45 és 12:30-15:15 óra között

2023.06.21

8:15-11:45 és 12:30-15:15 óra között

2023.06.22

8:15-11:45 és 12:30-15:15 óra között

2023.06.23

8:15-11:45 és 12:30-15:15 óra között

2023.06.24(szombat)

8:15-12:15 óra között

2023.06.26

8:15-11:45 és 12:30-15:15 óra között

2023.06.27

8:15-11:45 és 12:30-15:15 óra között

2023.06.28

8:15-11:45 és 12:30-15:15 óra között

2023.06.29

8:15-11:45 és 12:30-15:15 óra között

2023.06.30

8:15-11:45 és 12:30-15:15 óra között

Kérjük Önöket, hogy a felesleges időrablás és várakozások megelőzése érdekében kiköltözési szándékukat minél hamarabb jelezzék a https://study.udhotels.hu/ oldalon regisztrációt követően. Természetesen, aki már regisztrálva van, az be tud lépni.  Ez a webes megoldás a korábban előforduló viták elkerülése végett jött létre (egyértelműen látható, hogy van-e még szabad időpont) Jó tudni, hogy azon a napon, amikor ki akarnak költözni, délelőttre csak reggel hat óráig, délutánra csak 12 óráig van lehetőség időpontfoglalásra. (Természetesen korábbi jelentkezés esetén nincs ilyen korlátozás.) Ugyanakkor vissza is tértünk a kiindulási pontunkhoz, nevezetesen – időben és a webes felület alkalmazásával foglalják le az időpontot! Itt hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy aki nem foglal időpontot, hanem hirtelen felindulásból „most” szeretne kiköltözni az csak akkor lehetséges, ha éppen van szabad kapacitás illetve majd a nap végén. Értelemszerűen elsőbbséget élveznek az időpontot foglalt hallgatótársak!

Debrecen, 2023. június 1.             

                                                                                                    Dr. Csiszár Imre

                                                                                                   kollégiumigazgató

                                                                            DE HKSZK Egyetemi Kollégiumi Igazgatóság