Kollégiumi várólista jelentkezés

Jelentkezés

Személyes adatok
Elérhetőség


Tanulmányi adatok


Kollégium

Fontos információk:

A várólistán azon személyek jelentkezhetnek, akik az adott szemeszterben érvényes aktív hallgatói státusszal rendelkeznek a Debreceni Egyetemen.

A lista rangsorolását nem a jelentkezés sorrendje befolyásolja, hanem az adott évi kollégiumi, diákotthoni felvételi és szociális ösztöndíj eljárásban szerzett szociális pontszámok szerint történik a lista összeállítása.

Kollégiumok közötti sorrendiséget nem lehet felállítani!

Amennyiben a várólistáról felkínált férőhelyet visszautasítja a kérelmező abban az esetben egész tanévre elveszíti kollégiumi és diákotthoni jogosultságát.

A beköltözésről történő értesítés a kérelem lapján megadott e-mail címen keresztül történik. Az értesítést követően legfeljebb 1 napon belül választ kell adni a beköltözésre. Amennyiben válasz nem érkezik, akkor automatikusan törlődik a várólistáról a kérelmező.

A várólistára való jelentkezést csak aláírva fogadjuk el.

A kérelmek a Kossuth Lajos III. Kollégium (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) 3019-es irodájában adhatók le munkaidőben.

A kollégiumi várólistára történő jelentkezés leghamarabb 2019. augusztus 23-tól (péntek) lehetséges, az előtte történő jelentkezéseket nem áll módunkban átvenni!

A kitöltött, kinyomtatott és aláírt várólista-kérelmet alapvetően személyesen kell benyújtani.
A Hajdúböszörményi Kollégiumba, a Nyíregyházi Kollégiumba és a Szolnoki Kollégiumba történő jelentkezés esetén elfogadjuk a kérvény postai úton történő vagy beszkennelve, a koli@unideb.hu címre történő benyújtását is. (Postacím: Borbás József pedagógiai programvezető, Debreceni Egyetem Kollégiumi Igazgatóság, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., Kossuth Lajos III. Kollégium).
2019. augusztus 23. és 2019. szeptember 8. között bármelyik másik kollégiumba történő jelentkezés esetén is elfogadjuk a kérvény postai úton vagy szkennelve, e-mailen történő benyújtását. Ezt követően viszont már nem.